Navigacija

221. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 221. vanrednoj sednici održanoj 2. februara 2015. godine doneo je sledeću odluku:

 

  • Daje se pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje programa i pristupu multipleksu.
Back to top