Navigacija

222. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 222. vanrednoj sednici održanoj 9. februara 2015. godine doneo je sledeće odluke:

  • Daje se saglasnost emiteru Udruženju građana  „Helph“ iz Mladenovca, ul. Mala Vrbica br. 60 – RADIO HELP, na izvršenu promenu vlasničke strukture tako što su iz udruženja istupili dosadašnji osnivači Milomir Milićević, Gordana Milićević i Veljko Milićević pa su nakon istupanja, osnivači emitera RADIO HELP Jelena S. Minić, Aleksandar Grčić i Tomislav Rasulić.
  • Izdaje se dozvola na zahtev „VTV ComNet“ d.o.o. Subotica, ul. Arsenija čarnojevića 3- TV Bečej, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima.
  • Daje se saglasnost pružaocu medijske usluge udruženju Centar za trening i edukaciju iz Novog Sada, ul. Ive Andrića br. 3 – RADIO TISA na promenu vlasničke strukture tako što su iz društva istupiti dosadašnji osnivači Aleksandar Marić, Stanko Lazendić, Zdravko Vulin, Miroslav Zubac, Jelena Stanić, Sandra Lazendić, Nebojša Petrović, Ivana Petrović, Ljubica Matić i Milan Lazendić, pa su nakon istupanja, osnivači pružaoca medijske usluge RADIO TISA Miloš Lončar, Dejan Šparović, Saša Vidaček, Ivana Simin i Nikola Karanović.
  • Odobrava se promena identifikacionog znaka RADIO TISA u novi identifikacioni znak „NAŠ RADIO 107,8 MHz “;

 

  • Daje se pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje programa i pristupu multipleksu.

Back to top