Navigacija

225. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 225. vanrednoj sednici održanoj 23. marta 2015. godine doneo je sledeću odluku:

  • Pravo na pristup MUX 1 u zoni raspodele Vršac imaju pružaoci medijskih usluga (imaoci dozvola za emitovanje televizijskog programa) na području cele Republike Srbije: 1.  TV Pink; 2. TV B92,  3. TV Prva i 4.  Nacionalna televizija Hepi i Hepi Kids.

Pravo na pristup MUX 2 u zoni raspodele imaju emiteri: 1. TV Banat ( imalac dozvole za područje regiona ) ; 2. TV Lav ( imalac dozvole za lokalno područje)  i 3. TV Viktorija (imalac dozvole za lokalno područje)

 

U skladu sa odredbom člana 100.stav 13.  Zakona o elektonskim komunikacijama određuje se logička numeracija kanala koju je operator mreže za terestričko emitovanje JP ETV dužan da poštuje:

 

MUX 1:

1.      RTS 1

2.      RTS 2

3.      TV PINK

4.      TV B92

5.      TV PRVA

6.      TV Hepi i Hepi kids

7.      RTV 1

8.      RTV2

 

MUX 2:

 1.      TV BANAT

2.      TV LAV

 

3.      TV VIKTORIJA

Back to top