Navigacija

229. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
  • Savet je razmatrao dopunu Rešenja Saveta br. 02-445/15-148  od 25. maja 2015. godine kojim je dodeljeno pravo pristupa drugom multipleksu, u zoni raspodele Besna Kobila pružaocima medijskih usluga koji imaju dozvole za emitovanje programa na području regiona i lokalnim područjima i doneo sledeću odluku:

Rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 02-445/15-148 od 25. maja 2015. godine, kojim se dodeljuje pravo na pristup drugom multipleksu u zoni raspodele Besna Kobila  za mrežu JP „Emisiona tehnika i veze“, dopunjuje se u stavu 1, tako što se nakon tačke 5 . tog stava dodaje:

                 6. Radiodifuzno preduzeće „Spektri“ Jeton Ismaili i ortaci O.D. iz Bujanovca, ul. Kosovska br.24 – TV Spektri (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području  - radiodifuzna oblast 1, L 149);

tako što se u stavu 2, nakon tačke 11. tog stava dodaje:

 

            12.  Radiodifuzno preduzeće „Spektri“ Jeton Ismaili i ortaci O.D. iz

Bujanovca, ul. Kosovska br.24 – TV Spektri;

                tako što se u obrazloženju Rešenja, u četvrtom stavu, u sedmom redu, posle reči TV

                 Aldi, dodaje: „TV Spektri,“.

Back to top