Navigacija

206. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 206. redovne sednice Saveta održane 29.03.2019.godine

 1. Razmatranje Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala sa predstavnicima operatora Telekoma, SBB, Sat-trakt i JP Pošta; 
 2. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Finansijskog plana REM za 2018.godinu. i donošenje odluke; 
 3. Razmatranje Finansijskih izveštaja, Napomena i Izveštaja revizora po završnom računu za 2018.godinu Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke; 
 4. Razmatranje Izveštaja o radu REM-a za 2018. godinu i donošenje odluke; 
 5. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge Radio difuznog preduzeća „B92“ a.d. Beograd i Play radio d.o.o. Beograd, za poništavanje ili ukidanje dopunskog rešenja Regulatornog tela za elektronske medije broj 05-2459/18-3 od 21.12.2018. godine i dopunskog rešenja broj 05-2459/18-3 od 21.12.2018. godine;
 6. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružalaca medijske usluge Radio difuznog preduzeća „B92“ a.d. ul. Beograd i Play radio d.o.o. Beograd; 
 7. Razmatranje i donošenje odluke po prijavama promene vlasničke strukture pružalaca medijske usluge Radio difuznog preduzeća „B92“ a.d. Beograd i Play radio d.o.o. Beograd; 
 8. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Fortus Media d.o.o. Beograd - Dečija TV, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima; 
 9. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Privredno društvo Original Film d.o.o. Beograd - MTS Classic; 
 10. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Privredno društvo Original Film d.o.o. Beograd - Jeka; 
 11. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Privredno društvo Original Film d.o.o. Beograd - W.W.M.-World Wide Music; 
 12. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Privredno društvo Original Film d.o.o. Beograd - MTS; 
 13. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva „RTV Aldi“ d.o.o. Preševo - RTV Aldi da svoju medijsku uslugu pruža na teritoriji opštine Medveđa;
 14. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu po prijavi Savjeta Agencije za elektronske medije Crne Gore i donošenje odluke; 
 15. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za februar mesec 2019. i donošenje odluke; 
 16. Izveštaj sa pedesetog sastanka Kontakt Komiteta direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama 27. i 28. februar 2019. godine, Belgija, Brisel;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o zahtevu za produženje dozvole REM-a broj 73/2007-2 PMU Radio Sombor a.d. Sombor u stečaju, a u vezi sa presudom Upravnog suda III/7 u 879/16 od 28.01.2016. godine;
 18. Davanje ovlašćenja članu Saveta Đorđu Vozareviću i pravnom savetniku Tamari Plećević da predstavnjaju REM u predmetima Javnih medijskih servisa i Akcionog plana nacionalnih manjina;

Zapisnik sa 206. redovne sednice

Back to top