Navigacija

338. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K406 od 05.11.2019.godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Društvo za radio i difuziju TIM Radio d.o.o. Prnjavor, ul. Arčibalda Rajsa, zanatski centar bb-Tim televizija, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
2. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge Millennium Bet d.o.o. Beograd, ul. Surčinski put 1a-Millennium sport, br. 05-668/19 od 15.04.2019.godine za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
3. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi promene vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje, ul. Vojvode Mišića br.38 - TV Klik;
4. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Euro Alfa d.o.o. Subotica-Naxi city radio 88,3, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu sačinjenog po službenoj dužnosti u postupku pokrenutom na osnovu prijave Dragana Jeremića, protiv pružaoca medijskih usluga Radio Valjevo i donošenje odluke; 
6. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu sačinjenog na osnovu dopisa Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti zbog prikazivanja programskog sadržaja pružaoca medijskih usluga Hepi TV, „..zbog povrede opštih interesa u rijalitiju Parovi, kada je došlo do vađenja pištolja jednog od učesnika rijalitija...“ i donošenje odluke;
7. Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS)-mart 2019. i donošenje odluke;
8. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. 03-3169/13/17-1 od 21.04.2017.godine, kojim je pružaocu medijske usluge „Luna Media“ d.o.o. Užice, Vukole Dabića 11/5-Luna Radio 92,0 i 103,6 utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge radija;
9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K430 Miloš Stošić pr Agencija za marketing SKAY Media team Vranje, Ranutovac bb - Radio Skay 88,90;
10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K431 Miloš Stošić pr Agencija za marketing SKAY Media team Vranje, Ranutovac bb - TV Skay;
11. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/348-2502/18 od 31.03.2018.godine, kojim je pružaocu medijske usluge Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i telviziju „Happy TV“ d.o.o. Beograd, Aleksndra Dubčeka 14- Happy Reality 1, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizije;
12. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/27-1445/17 od 21.04.2017.godine, kojim je pružaocu medijske usluge „TV Apatin“ d.o.o. Apatin, Petefi Šandora 4 - TV Apatin, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizije;
13. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/405-323/19-1 od 27.02.2019.godine, kojim je pružaocu medijske usluge „Brainz“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a - Brainz TV, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizije;
14. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/233-1255/17 od 21.04.2017.godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus Cable Network„ d.o.o. Nia, Cara Dušana 45-TV K::CN Sever, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge radija;
15. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/392-2563/18-1 od 26.12.2018.godine, kojim je pružaocu medijske usluge „Diskos“ d.o.o. za izdavanje i proizvodnju nosača zvuka i slike Aleksandrovac, Kruševačka 22 - TV Diskos, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizije;
16. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K415 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 1;
17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K416 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 2;
18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K417 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 3;
19. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K418 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 4;
20. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K419 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 5;
21. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K420 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 6;
22. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K421 „Prva televizija“ d.o.o. Beograd, Autoput 22-Adult 7;
23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K342 Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju „Happy TV“ d.o.o. Beograd, Aleksandra Dubčeka 14-Happy Reality 2;
24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge D.o.o. Kraljevačka televizija - KA TV Kraljevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Požega d.o.o. Požega - TV Požega, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
26. Razmatranje i donošenje odluke o ponudama dostavljenim od strane stečajnog upravnika Privrednog društva za telekomunikacije „TV Metropolis“ d.o.o. Beograd za procenu stečajnog dužnika kao pravnog lica;
27. Izveštaj advokata o statusu parničnog postupka pokrenutog po tužbi Preduzeća za radio, televiziju i marketing „Alfa produkcija“ d.o.o. Užice, ul. Dimitrija Tucovića br. 133 - TV Alfa za naknadu štete;
28. Izveštaj sa završne konferencije projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi“ - JUFREX, 4-5. aprila 2019. godine, Sarajevo, BiH;

Zapisnik sa 338. vanredne sednice

Back to top