Navigacija

342. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 342.vanredne sednice Saveta održane 11.06.2019.godine

  1. Razmatranje Izveštaja o podnetim prijavama na Javni konkurs za pružanje medijske usluge radija putem analognog prednosa za područje cele Republike (Kr5);
  2. Utvrđivanje Liste svih podnosilaca prijave na Javni konkurs za pružanje medijske usluge radija putem analognog prednosa za područje cele Republike (Kr5) čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;

Zapisnik sa 342. vanredne sednice

Back to top