Navigacija

208. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 208. redovne sednice Saveta održane 01.07.2019.godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 207. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane dana 24. maja 2019. godine, zapisnika 340. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 31.05.2019. godine, zapisnika sa 341. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 04.06.2019. godine, zapisnika sa 342. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 11.06.2019. godine, zapisnika sa 343. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 13.06.2019. godine;
 2. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike Kolorton Print d.o.o. Beograd – Radio Cherry;
 3. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike RTV 101 d.o.o. Beograd – Radio 101;
 4. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike Radio Njoy d.o.o. Beograd – Radio S media;
 5. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike Play Radio d.o.o. Beograd – Radio Balkan;
 6. Javni razgovor sa podnosiocem prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike Medijski centar Radio Puls Grocka d.o.o. Beograd – Nacionalni Radio Puls;
 7. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. Beograd – TV Pink zbog programskog sadržaja emitovanog u rijaliti programu „Zadruga“ dana 12.06.2019. godine;
 8. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Preduzeća za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. Beograd – TV Pink zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Amidži šou“ dana 11.06.2019. godine;
 9. Donošenje odluke u postupku izricanja mera protiv pmu Informativno preduzeće Radio Valjevo DOO – Radio Valjevo, Cara Dušana 14, pokrenutog po službenoj dužnosti zbog nedostavljanja snimaka;
 10. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 503/2012 izdate privrednom društvu Radio Caričin grad d.o.o. Lebane – Radio Caričin grad, na osnovu člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim;
 11. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja mišljenja o obavljanju druge javne funkcije člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine;
 12. Razmatranje dopisa Javne medijske ustanove Radio – televizija Srbije broj 05-1187/19 zbog nepoštovanja odredbe iz člana 100. Zakona o elektronskim medijima i Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala od strane SBB;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje – Mostnet TV zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge televizije YU Eco d.o.o. Subotica – TV YU Eco, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Golija d.o.o. Ivanjica – TV Golija zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac – TV Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću P Kanal Pirot – TV PI Kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K368 od 21.09.2017. godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Surdulička radio televizija d.o.o. Surdulica – SRT, zbog prekida pružanja medijske usluge, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K406 od 05.11.2019. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Društvo za radio i difuziju Tim radio d.o.o. Prnjavor – Tim televizija, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv kablovskog PMU Fleš Plus d.o.o. Aranđelovac – TV Fleš Plus – kabl.;
 21. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Radio-televizije Bujanovac d.o.o Bujanovac – Radio Bujanovac 91,2 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Preduzeće za emitovanje televizijskog programa Televizija GM Plus Cable d.o.o. Gornji Milanovac – TV GM Plus, br. 05-1116/19 od 06.06.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 23. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture pružaoca medijske usluge D.o.o. Vesti i radio, Užice – Radio Užice 99,2;
 24. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole pružaoca medijske usluge Privrednom društvu Radio Ema d.o.o. Bujanovac – Radio Ema 88,5;
 25. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje – TV KLIK;
 26. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku za ispravku rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj 05-1617/18/19-10 od 24.05.2019. godine kojim se utvrđuje visina godišnje naknade za pravo na pružanje audio - vizuelne medijske usluge za Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o. Bačka Palanka – TV Bap;
 27. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa emitovanjem filma „Paranoja u Las Vegasu“ u programu Prva televizija d.o.o. Beograd – Prva plus i donošenje odluke;
 28. Provera usklađenosti proizvedenog celokupnog programa Preduzeće za radiodifuziju, marketing i usluge Broadcast Media Group d.o.o. Bajina Bašta – Fan Radio 94,7 sa programskim sadržajima predviđenim programskim elaboratom;
 29. Provera programskog sadržaja Udruženje Roma Novi Sad – Radio NS plus 105,2 nakon izrečene mere upozorenja;
 30. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju Radiotelevizija Pančevo d.o.o. – TV Pančevo po rešenju o izričanju mere upozorenja (objava meru upozorenja);
 31. Izveštaj za Savet o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) maj 2019;
 32. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K436: Tesla Production d.o.o. Beograd – RTV Tesla;
 33. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. 543/2019: Vranjska Plus d.o.o. Vranje – Vranjska plus;
 34. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge HIFI d.o.o. Beograd – HIFI Etno kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 35. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge HIFI d.o.o. Beograd – HIFI kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 36. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Ivanjički radio d.o.o. Ivanjica – Ivanjički Radio 92,4, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 37. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio 016 d.o.o. Leskovac – Naxi radio 016 101,5, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 38. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio Amaro d.o.o. Sjenica – Radio Amaro 94,5, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 39. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge RTV Bujanovac d.o.o. Bujanovac – Radio Bujanovac 91,2, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 40. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Mega d.o.o. Inđija – Radio Mega In, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 41. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Informativni centar Odžaci d.o.o. Odžaci – Radio Odžaci 107,4, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 42. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio televizija Pančevo d.o.o. Pančevo – Radio Pančevo, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 43. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio televizija Prima internacional d.o.o. Bajina Bašta – Radio Primus, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 44. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio televizija i produkcija Svilajnac d.o.o. Svilajnac – radio svilajnac 107,6, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 45. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge RTV Bujanovac d.o.o. Bujanovac – TV Bujanovac-kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 46. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Zogaks d.o.o. Gornji Milanovac – Radio Stari Milanovac, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 47. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge RTV Enigma d.o.o. Prijepolje – TV Enigma kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 48. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge RTV Marš d.o.o. Valjevo – TV Marš kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 49. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio televizija Pančevo d.o.o. Pančevo – TV Pančevo kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 50. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Pi kanal d.o.o. Pirot – TV PI Kanal kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 51. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Santos comerce d.o.o. Zrenjanin – TV SANTOS kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 52. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Moto Boem trans d.o.o. Negotin – TV Trans kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 53. Izveštaj sa Paragrafovog seminara održanog pod nazivom „Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru“ u periodu od 19. – 22. maja 2019. godine u Stanišićima;
 54. Izveštaj sa seminara "Novine u pravno-ekonomskom poslovanju javnog sektora" održanog u periodu od 26. - 29. maja 2019. godine u Kladovu;
 55. Izveštaj sa seminara ,,GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva - zaštita podataka o ličnosti“ održanog 23. i 24. maja 2019. godine na Paliću;
 56. Razno;

Zapisnik sa 208. redovne sednice

Back to top