Navigacija

345. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 345.vanredne sednice Saveta održane 17.07.2019.godine

 1. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 209-4 izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group d.o.o. Beograd – Agro TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima
 2. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 210-4 izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group d.o.o. Beograd – Ženska TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima
 3. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 212-3 izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group d.o.o. Beograd – Replay TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima
 4. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge radija Focus radio d.o.o. Nova Pazova – Fokus Radio za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
 5. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge RTV Radio Sreće d.o.o Sombor – TV Sreće, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/79-1275/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Televizija Požega d.o.o.Požega - TV Požega, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. 05-2767/15/19-42 od  29.06.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Radio Valjevo d.o.o. Beograd - Radio Valjevo 95,8 utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge radija;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/72-1413/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Kanal 9 d.o.o. Novi Sad - TV K 9, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/246-1605/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge D.o.o. Televizija Kanal 9 Kragujevac - TV Kanal 9, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/243-1602/17 od 21.04. 2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Televizija Petrovec d.o.o. Bački Petrovac - TV Petrovec, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 11. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Privredno društvo za iznajmljivanje i distribuciju filmova IBM d.o.o. Kraljevo – Radio Naxi M 102,5, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Ozon d.o.o. Sremska Mitrovica – Radio Ozon 91,9, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio Subotica-Szabadkai radio d.o.o. Subotica – Radio Subotica 104,4, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje – TV Klik, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima.
 15. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole Pružaocu Medijske Usluge Radio Ema d.o.o. Bujanovac – Ema Radio 88,5, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 16. Informacija o dostavljanju godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, Finansijskog izveštaja za period januar-mart 2019. godine, Zapisnika sa vansedničnog odlučivanja Upravnog odbora od 17.04.2019. godine i Zapisnika sa 200. sednice Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“
 17. Informacija o tehničkom sastanku Grupe za rodnu ravnopravnost u medijima Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA), održanog 14. juna 2019. godine u Barseloni, u vezi sa predstavljanjem „Studije medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama“;
 18. Informacija o razgovorima sa pružaocima medijskih usluga u vezi sa povredama Zakona o oglašavanju;
 19. Izveštaj sa radionice za javne medijske servise i regulatorna tela o alatima i smernicama za pouzdano merenje slušanosti/gledanosti u okviru projekta ,,Tehnička podrška medijskim javnim servisima na zapadnom Balkanu“, od 2. do 3. jula 2019. godine, Sarajevo, BiH;
 20. Izveštaj sa sastanka Evropske platforme regulatornih tela održanog 29-31. maja 2019. godine u Sarajevu, BiH
 21. Izveštaj sa 11. plenarnog sastanak grupe Evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA)
 22. Razmatranje zapisnika sa 8. sednice Međuvladinog mešovitog odbora za nacionalne manjine između Republike Srbije i Republike Hrvatske
 23. Izveštaj sa sastanka sa britanskim i bosanskim regulatorom povodom treninga o medijskoj pismenosti 28. maja 2019. godine, Sarajevo, BiH.

Zapisnik sa 345.vanredne sednice

Back to top