Navigacija

346. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 346.vanredne sednice Saveta održane 30.07.2019.godine

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 209-4 izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group  d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Francuska 14 – Agro TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 210-4 izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group  d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Francuska 14 – Ženska TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K 212-3 od 28.09.2015. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge R Media Group  d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Francuska 14 – Replay TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske  usluge na osnovu zahteva Društva za telekomunikacije HD WIN d.o.o, Beograd – Agro TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske  usluge na osnovu zahteva Društva za telekomunikacije HD WIN d.o.o, Beograd – Ženska TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje i donošenje odluke u postupku ukidanja rešenja broj 05-366/19-5 od 22.04.2019. godine o izdavanju saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture  pružaoca medijske usluge Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje, ul. Vojvode Mišića br.38 - TV Klik;
 8. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Arilje, ul. Vojvode Mišića br.38 - TV Klik;
 9. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Udruženja građana NS plus Novi Sad, ulica Zmaj Jovina br. 26 – Radio NS plus 105,2 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge, u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 10. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture i razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu skraćenog identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Udruženja za informisanje putem elektronskih i printanih medija Rom pres, ul. Džona Kenedija br. 51/3, Beograd (Novi Beograd) - TV Rom;
 11. Izveštaj za Savet o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za jun 2019;
 12. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Gradska M televizija d.o.o. – Gradska M Televizija - kabl. iz Sremske Mitrovice, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge M o.d. – Radio Fokus Plus 101,7 iz Vranja, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge GMC trade d.o.o. – Radio Gem iz Lazarevca, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Santos-comerce d.o.o. – Radio Santos 105,9 iz Zrenjanina, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge za imoca dozvole za pružanje medijske usluge br. 548/2019,  Novosadska TV d.o.o. iz Novog Sada, Trg Slobode 3/III-Vojvođanska TV;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge za  Zona Plus d.o.o. iz Niša, Branka Radičevića 30-Zona Plus

Zapisnik sa 346.vanredne sednice

Back to top