Navigacija

353. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 353.vanredne sednice Saveta održane 16.09.2019.godine

 1. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge radija JC&Company d.o.o. Beograd - KPTM je radio, br. 05-1512/19 od 14.08.2019. godine, za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
 2. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge Ameri TV d.o.o. Beograd - Ameri TV, br. 05-1367/19 od 22.07.2019. godine, za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
 3. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge D.o.o. za promet i usluge 96 Čačak - Radio 96 97,8 za promenu vlasničke strukture;
 4. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu TV Apatin d.o.o. Apatin - TV Apatin za promenu vlasničke strukture pružaoca medijske usluge, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima;
 5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijske usluge br. 551/2019, Televizija sporta i zdravlja SOS Kanal Plus d.o.o. Beograd - Sos Kanal Plus;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge radija koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. 551/2019: Radio Galaxy d.o.o. Lazarevac - Radio Galaxy 89,3;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o ukidanju Rešenja Saveta br. CČSS-1/18/19-12 od 30.07.2019. godine za Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - VTV o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge za Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - VTV za alotmente Crveni Čot, Subotica i Sombor;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge radija koju je dužan da plaća imalac dozvole Milena Vučetić PR Agencija za bežične telekomunikacije Pundosat Arilje - Radio Rzavac 96,0;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K433: Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd - Star TV Plus;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K435: Društvo za telekomunikacije Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd - Super Star TV;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga broj K437 Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minacord media d.o.o. Beograd - K1 Studio;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K361: Balkan kablovska TV d.o.o. Novi Sad - Balkan TV;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/364-2554/18-1 od 26.12.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd - Prva Files, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/365-2555/18-1 od 26.12.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd - Prva kick, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/366-2556/18-1 od 26.12.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd - Prva life, utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K438-1: Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minacord media d.o.o. Beograd - Kkids;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K439: Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minacord media d.o.o. Beograd - TV.Dr;
 19. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva Preduzeće za proizvodnju promet i usluge Klik Komerc d.o.o. Gornji Milanovac - TV Klik za pristup drugom multipleksu u alotmentu Rudnik-Crni vrh;
 20. Razmatranje Izveštaja za Savet o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za jul 2019. godine;
 21. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge D.o.o. za promet i usluge 96 Čačak, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Preduzeće za informisanje i trgovinu KD Čava za radio i novinsku izdavačku delatnost Slavko Čava Pavlović k.d. Osečina - Radio Osečina 88,1, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge RTV Ub kompani d.o.o. Beograd - Radio Pingvin 107,2, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Panda radio d.o.o. Kanjiža - Radio Panda, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Santos-comerce d.o.o. Zrenjanin - TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Santos-comerce d.o.o. Zrenjanin - TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 27. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K442 od 30.07.2019. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD WIN d.o.o. Beograd. -Ženska TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 28. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K122-1 od 27.06.2012. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-u likvidaciji - Mini Ultra, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 29. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K205 od 31.05.2015. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-u likvidaciji - Ultra, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
 30. Donošenje odluke o podnošenju prijave potraživanja posle otvaranja stečaja nad Nova RS Television d.o.o. Beograd - Nova RS-kabl TV matični broj 20940212, PIB 108146850;
 31. Izveštaj sa pedesetdrugog sastanka Kontakt Komiteta direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama 1. jul 2019. godine, Belgija;

Zapisnik sa 353.vanredne sednice

Back to top