Navigacija

209.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 209. redovne sednice Saveta održane 25.09.2019.godine

 1. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Prva televizija d.o.o. Beograd – Prva plus zbog emitovanja filma „Paranoja u Las Vegasu“ dana 26.04.2019. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje – Mostnet TV zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge YU ECO d.o.o. Subotica – TV YU Eco, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge P Kanal d.o.o. Pirot – TV PI Kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge TV Smederevo d.o.o. Smederevo – TV SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Lekovac d.o.o. Leskovac – TV Leskovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Avalon d.o.o. Odžaci – BB Radio Plus 89,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Medijski centar Blue d.o.o. Odžaci – BB Radio 89,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Delfin marketing d.o.o. Zlatibor – Radio Kis 93,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Sloboda 90 a.d. Krupanj – Radio Krupanj 94,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Bus d.o.o. – Radio Bus 89,5 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Pruga d.o.o. Lajkovac – Radio Pruga zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge RTV Svrljig d.o.o.  Svrljig – Radio Svrljig 102,9 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Impres d.o.o. Bačka Topola – Radio Trend 97,8 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge TV Metropolis d.o.o. Beograd – M Moja-kabl., zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Naša vizija d.o.o. Beograd – Naša Balkan TV-kabl., zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Sandžak televizija d.o.o. Novi Pazar – Sandžak TV-kabl., zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge TV Banat d.o.o. Vršac – TV Banat-kabl., zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K205 od 31.05.2015. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Medijski Studio Master Vladimir Marinković pr Bučje, Trstenik – Master TVT, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K406 od 05.11.2019. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Tim radio d.o.o. Prnjavor – Tim televizija, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K442 od 30.07.2019. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge HD WIN d.o.o. Beograd – Ženska TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K122-1 od 27.06.2012. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-u likvidaciji – Mini Ultra, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K205 od 31.05.2015. godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-u likvidaciji – Ultra, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
 24. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 503/2012 izdate privrednom društvu Radio Caričin grad d.o.o. Lebane – Radio Caričin grad, na osnovu člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim;
 25. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o. Beograd – TV Pink zbog programskog sadržaja emitovanog u rijaliti programu „Zadruga“ dana 12.06.2019. godine;
 26. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o. Beograd – TV Pink zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Amidži šou“ dana 11.06.2019. godine;
 27. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi emisije Novo jutro – Irina i Žika emitovane dana 03.07.2019. godine u programu PMU Pink international company d.o.o. Beograd – TV Pink (prijava Zaštitnika građana);
 28. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi rijaliti „Parovi“ emitovanog od 23.6.2019. godine u 21:10:00 časova do 02:00:00  časova (24.6.2019. godine) i 27.6.2019. do 01:30:30 do 01:40:00 časova u programu PMU Happy TV d.o.o. Beograd – Nacionalna Happy TV;
 29. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi emitovanja filma „Nepovratno“ dana 27.8.2019. godine, od 11:00 do 13:00 časova u programu PMU B92 a.d. Beograd – TV O2;
 30. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV Holivud Nais d.o.o. Niš –  TV Nais, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 31. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Jablanović CO d.o.o. Plažane-Despotovac – TV Resava, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 32. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Centar Svilajnac d.o.o. Svilajnac – TV Centar, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 33. Razmatranje dopisa JP Emisiona tehnika i veze broj 5011/19 u vezi sa eksperimentalnim digitalnim emitovanjem radio programa u DAB+ tehnologiji i donošenje odluke;
 34. Razmatranje dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava saobraćajne policije 03.4 od 17.09.2019. godine (05-1057/19-7) u vezi sa isključenjem postojećih TA (Traffic announcement) koje trenutno koriste PMU;
 35. Razmatranje dopisa Republičkog sekretarijata za javne politike broj 021-01-23/2019-02 od 12.09. 2019. godine u vezi sa finalnim verzijama preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka (28.00.0001; 28.00.0002; 28.00.0003; 28.00.0008; 28.00.0009) i donošenje odluke;
 36. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Radio Televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac – TV Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 37. Razmatranje osnovnih dokumenata za uvođenje FUK-a (finansijsko upravljanje i kontrola) i donošenje odluke (formiranje finansijskog upravljanja i kontrole u Regulatornom telu za elektronske medije)
 38. Razmatranje i donošenje odluke o prodaji vozila Regulatornog tela za elektronske medije;
 39. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa Ugovora o radu sa Melinom Racom iz Beograda za radno mesto načelnika Finansijske službe;
 40. Izveštaj sa regionalne konferencije „Audiovizuelne medije usluge i uloga medijskih regulatornih tela, Revidirana Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama“ na projektu Saveta Evrope i Evropske unije „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi“ – JUFREX 2 od 09. do 10.09.2019. godine, Igalo, Crna Gora;
 41. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge D.o.o. Kraljevačka televizija Kraljevo – KA TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 42. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Novosadska TV d.o.o. Novi Sad – Novosadska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 43. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV 5 d.o.o. Užice – Televizija 5 Užice, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 44. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Telemark d.o.o. Čačak –TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 45. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Braničevo Medija Centar d.o.o. Petrovac – RTV Braničevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 46. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Delta Televizija d.o.o. Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 47. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Galaksija 32 d.o.o. Čačak – TV Galaksija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 48. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio Televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o. Kraljevo –TV Kraljevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 49. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o. Kraljevo – TV Melos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 50. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Most d.o.o. Novi Sad – TV Most iz, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 51. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Požega d.o.o. Požega – TV Požega, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 52. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Informativni centar d.o.o. Priboj –TV Priboj, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 53. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Prima Internacional d.o.o. Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 54. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Šabac d.o.o. Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 55. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku za ispravku rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/361-1578/19-1 od 16.09.2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Balkan kablovska TV d.o.o. Novi Sad – Balkan TV utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 56. Provera usklađenosti proizvedenog celokupnog programa pružaoca medijske usluge Planeta d.o.o. Apatin skraćenog identifikacionog znaka Naksi Radio Apatin 105,8 sa programskim sadržajima predviđenim Programskim elaboratom;
 57. Provera usklađenosti proizvedenog celokupnog programa pružaoca medijske usluge Centar za trening i edukaciju, Žabalj skraćenog identifikacionog znaka Naš Radio 107,8 sa programskim sadržajima predviđenim Programskim elaboratom;
 58. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa ponašanjem PMU Radiotelevizije Pančevo d.o.o, Pančevo – TV Pančevo nakon izricanja mere upozorenja zbog emitovanja sadržaja u kojem se pominje novinar Nenad Živanović i donošenje odluke;
 59. Razno;

Zapisnik sa 209. redovne sednice

Back to top