Navigacija

386. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 386. vanredne sednice Saveta održane 20.11.2020. godine

 1. Razmatranje i utvrđivanje Liste kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Srbije“ i šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“;
 2. Razmatranje dopisa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, broj 110-00-39/2016-04 od 06.11.2020. godine, o potrebi usklađivanja Predloga Strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2020-2025. godine i donošenje odluke
 3. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole, br. K360  za pružanje medijske usluge Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd - TV BK, shodno članu 89. stav 1. tačka 4 Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva Korpus media group d.o.o., Beograd- Front televizija, za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Razmatranje zahteva Laguna d.o.o., Beograd - Radio Laguna za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU Rebus d.o.o., Kruševac - Tdi Radio Čigra 107,2 za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave Udruženja Slovaka „Slovaci i suživot“, Bački Petrovac podnete protiv Javne medijske ustanove - Radio Televizija Vojvodine, Novi Sad i donošenje odluke;
 8. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi gostovanja pevača Aleksandra Vuksanovića u emisiji „Hit Tvit“ dana 08. novembra 2020. godine u programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink;
 9. Razmatranje molbe PMU Televizija sporta i zdravlja SOS kanal plus d.o.o., Beograd - TV SOS kanal plus za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;    
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac - RTV šumadija, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje Izveštaj Finansijske službe o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv RTV Svrljig d.o.o., Svrljig - Radio Svrljig 102,9 i donošenje odluke;

Zapisnik sa 386. vanredne sednice

Back to top