Navigacija

1. sednica po hitnom postupku u 2021. godini

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 1. sednice Saveta po hitnom postuku održane 19.01.2021. godine

 1. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa oglasnom poruke za „BetOle“ na programu Sport klub 1 (SK 1) i donošenje odluke;
 2. Izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prilogom o oduzimanju deteta emitovnim u emisiji  „Dobro jutro“ dana 23.10.2020. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 3. Razmatranje zahteva da izdavanje saglasnosti za izmenu i dopunu Statuta Javne medijske ustanove - Radio Televizije Vojvodina i donošenje odluke;
 4. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Udruženje Dolovački dar, Dolovo – Radio Džuboks 102,7 i donošenje odluke;
 5. Razmatranje zahteva PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – RTV BAP za upis u  Registra medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Rimi media group d.o.o., Beograd – Radio Karolina plus 104,5 i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Matrix D d.o.o., Čačak – Radio TDI Central 89,1 i donošenje odluke;
 8. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Radio Seven d.o.o., Niš – Radio TDI Seven 88,8 i donošenje odluke;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš – K::CN Istok;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš – K::CN Jug;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU  Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš – K::CN Zapad;

Zapisnik sa 1. sednice po hitnom postupku

Back to top