Navigacija

387. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 387. vanredne sednice Saveta održane 11.01.2021. godine

  1. Razmatranje predloga Kolektivnog ugovora kod poslodavca Regulatornog tela
  2. Razmatranje predloga Pravilnika o načinu obavljanja poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, društvenih i drugih posebnih usluga u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke;
  3. Razmatranje Plana nabavki Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu i donošenje odluke;
  4. Razmatranje zahteva PMU Radiodifuzni centar MFM Media d.o.o., Smederevo – Extra FM radio 107,5, za usaglašavanje rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, br. 05-1490/20-2 od 24.08.2020. godine, sa nalogom Agencije za privredne registre;
  5. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje – TV 027 i donošenje odluke;
  6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Leskovac a.d., Leskovac – TV Leskovac, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – Novosadska TV, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
  10. Informacija o pripremi Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

Zapisnik sa 387. vanredne sednice

Back to top