Navigacija

224.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 224. redovne sednice Saveta održane 16.03.2021. godine

 1. Usvajanje Zapisnika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije sa 223. redovne sednice održane 23. februara 2021. godine, zapisnike sa 391. vanredne sednice održane 24. februar 2021. godine kao i 392. vanredne sednice održane 05. marta 2021. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV zbog tematskog segmenta emisije „Dobro jutro“, emitovanog 30.01.2021. godine;
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU 96 d.o.o., Čačak – Radio 96 97,8, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTV Šumadija, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – RTV Novi Pazar, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – TV Bap, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Klik komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 plus-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU PI kanal d.o.o., Pirot – TV PI kanal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Pirot d.o.o., Pirot – TV Pirot, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – Televizija Telemark-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – Televizija Telemark, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje – TV Vranje, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Slađana Koturović PR proizvodnja i emitovanje tv programa ND SAT, Raška – ND SAT-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Smederevo d.o.o., Smedrevo – Televizija SD, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RDP Studio B  d.o.o., Beograd – TV Studio B, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV Nišava, Niš – Radio Nišava 103,1, na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 20. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa u vezi programskog sadržaja u emisije „Dobro jutro Srbijo“, emitovanog 22.02.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 21. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa u vezi programskog sadržaja u emisije „Dobro jutro Srbijo“, emitovanog 30.01.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 22. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa u vezi u rijaliti programskog sadržaja „Zadruga“, emitovanog 01.03.2021. godine u programu PMU Pink international company d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 23. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd – TV Istok 1-kabal i donošenje odluke;
 24. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta i donošenje odluke;
 25. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Televizija sporta i zdravlja Sos kanal plus d.o.o., Beograd – TV Sos Kanal Plus i donošenje odluke;
 26. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Sremska televizija d.o.o., Šid – Sremska TV, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 27. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – Radio Šumadija, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 28. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU PI kanal d.o.o., Pirot – TV PI kanal-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima
 29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio-Televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – TV Šumadija-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 30. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac – TV Sunce, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 31. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Eminent d.o.o., Ljubovija – Radio Soko 97,4, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 32. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Zvezda TV d.o.o, Beograd – Zvezda TV-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 33. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Pančevo d.o.o., Pančevo – Dunav televizija, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 34. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Pirot d.o.o., Pirot – TV Pirot-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 35. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Kolubara Info d.o.o., Lajkovac – Radio Kolubara 96,9, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 36. Razmatranje i donošenje odluke u postupku ponovnog odlučivanja po prijavama Adria Media Group d.o.o., Beograd i Aleksandra Rodića, Beograd podnete protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink (nakon poništaja rešenja Saveta br. 07-1585/17-6 od 29.09.2017. godine od strane Upravnog suda);
 37. Razmatranje i donošenje odluke u postupku ponovnog odlučivanja po prijavi Adria Media Group d.o.o., Beograd i Aleksandra Rodića, Beograd podnetoj protiv PMU Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B (nakon poništaja rešenja Saveta br. 07-1723/17-4 od 29.09.2017. godine od strane Upravnog suda);
 38. Razmatranje izveštaja Pravne službe u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge PMU Kruna d.o.o, Ježevica – Radio Guča i donošenje odluke;
 39. Razmatranje izveštaja Pravne službe u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Kruna 89,6 i donošenje odluke;
 40. Razmatranje izmena i dopuna Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane u Republici Srbiji i donošenje odluke;
 41. Informacija o presudi Prekršajnog apelacionog suda donetoj po žalbi Regulatornog tela za elektronske medije u predmetu protiv Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o., Beograd i odgovornog lica u pravnom licu zbog logičke numeracije;
 42. Informacija o uporednoj studiji sa osvrtom na situaciju u jugoistočnoj Evropi - Regulacija političkog oglašavanja;
 43. Razmatranje zahteva PMU Ivana Đorđević Metodiev pr agencija za kinematografsku i televizijsku produkciju NIBOI, Vranje – TV Info Kodal za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 44. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka PMU Informativni Centar d.o.o., Odžaci – Radio Odžaci 107,4;
 45. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka PMU Radio Bačka d.o.o., Bač – Radio Bačka 99,1;
 46. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – RTV Bap, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 47. Razmatranje zahteva pružaoca medijske usluge radija OK Skay d.o.o. Beograd – OK Radio, za upis u Registra medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 48. Informacija o Preporukama o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju, donetim od strane Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA);
 49. Razno

a) Inicijativa člana Saveta Judite Popović za pokretanje postupka protiv PMU koji su emitovali uznemirujuće sadržaje sa konferencije za štampu Saveta za nacionalnu bezbednost dana 06. marta 2021. godine.

b) Reagovanja Saveta REM-a na izveštavanje o radu REM-a u medijima

Zapisnik sa 224. redovne sednice

Back to top