Navigacija

392. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 392. vanredne sednice Saveta održane 05.03.2021. godine

  1. Razmatranje i donošenje odluke o potpisivanju Aneksa br. 16 Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  2. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture podnete od strane PMU MM Promenada 2010 d.o.o., Batočina - Radio Batočina 100,6 i donošenje odluke;
  3. Razmatranje zahteva PMU Centar za razvoj Opštine Sečanj, Sečanj - Radio Sečanj, za brisanje iz Registara medijskih usluga shodno članu 86. stav 3. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  4. Razmatranje zahteva PMU koji medijsku uslugu pruža isključivo putem globalne informatičke mreže Remark DPCM d.o.o., Beograd - Remarker (katalog emisija) za promenu izdavača medija (pružaoca medijske usluge) i donošenje odluke;
  5. Informacija o dostavljanju Zapisnika sa 210. sednice Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine, Zapisnika sa vansedničnog odlučivanja Upravnog odbora od 05.11.2020. godine, 13.11.2020. godine, 18.11.2020. godine, 04.12.2020. godine, 14.12.2020. godine i 05.01.2021. godine;
  6. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za januar 2021. godine i donošenje odluke;
  7. Razmatranje zahteva PMU F-kanal d.o.o., Zaječar - TV F kanal i Radio F 90,8 za promenu skraćenog identifikacionog znaka i donošenje odluke;
  8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU ,Shoppster d.o.o., Beograd - Shoppster;
  9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Euronews d.o.o., Beograd - Euronews;
  10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU TV Top Sound d.o.o., Beograd - Top TV;

Zapisnik sa 392. vanredne sednice

Back to top