Navigacija

226.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 226. redovne sednice Saveta održane 23.04.2021. godine

  1. Usvajanje Zapisnika sa 225. redovne sednice Saveta održane 15. marta 2021. godine;
  2. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Srbije"(RTS) od 20.11.2020. godine i donošenje odluke;
  3. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Vojvodine"(RTV) od 20.11.2020. godine i donošenje odluke;
  4. Razno;

Zapisnik sa 226. redovne sednice

Back to top