Navigacija

228.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 228. redovne sednice Saveta održane 31.05.2021. godine

  1. Usvajanje Zapisnika sa 227. redovne sednice Saveta održane 10. maja 2021. godine i sa 397. vanredne sednice Saveta održane 20. maja 2021. godine;
  2. Razmatranje Izveštaja Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu i donošenje odluke;
  3. Razmatranje Izveštaja Javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine – Načini ispunjavanja zakonskih programskih obaveza za period 01.01. – 31.12.2020. godine i donošenje odluke;
  4. Razmatranje Izveštaja Javni medijski servis Radio-televizija Crbije – Načini ispunjavanja zakonskih programskih obaveza za period 01.01. – 31.12.2020. godine i donošenje odluke;
  5. Razno;

Zapisnik sa 228. redovne sednice

Back to top