Navigacija

395. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 395. vanredne sednice Saveta održane 26.04.2021. godine

 1. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Dobro jutro Srbijo“ emitovanom dana 06.03.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 2. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa izrečenom merom privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja za emisiju „Bolja zemlja“ PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 3. Razmatranje prijave Dragomira Mićića iz Užica u vezi sa emisijom „Dobro jutro, Srbijo“ emitovanom u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 4. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Dobro jutro, Srbijo“ emitovanom dana 22.02.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa emisijom „Dobro jutro Srbijo“ emitovanog dana 24.02.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o, Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 6. Razmatranje prijave Fikreta Alića, Satka Mujagića i Udruženja logoraša Kozarac iz Bosne i Hercegovine podnete protiv PMU Happy TV d.o.o, Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog izjava izrečenih u emisiji „Dobro jutro Srbijo“, emitovanoj 22.02.2021. godine i donošenje odluke;
 7. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Jutro sa Sanjom“ emitovanom dana 08.10.2020. godine u vremenu od 06:00 do 09:00 emitovanom u programu PMU Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B i donošenje odluke;
 8. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Zadruga“ emitovanom u noći između 06. i 07.02 2021. u programu PMU Pink Internacional Company d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 9. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu o neispunjavanju obaveze dostave traženih snimaka Connect TV, Novi Pazar i donošenje odluke;
 10. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu o neispunjavanju obaveze dostave traženih snimaka PMU Televizija Smedrevo d.o.o., Smedrerevo – Televizija SD;
 11. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi emisije Nacionalni dnevnik emitovane dana 05.02.2021. godine u programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 12. Razmatranje prijave Jasminke Ranisavljević iz Vojke podnete protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Kuća od srca“ dana 07.03.2021. godine u vremenu od 11:50:00 do 13:00:00 časova i donošenje odluke;
 13. Razmatranje prijave Nenada Mitića iz Dolova u vezi sa programom PMU Contex, d.o.o., Grocka – Radio Puls 88,7 emitovanim dana 30.01.2021. godine i donošenje odluke;
 14. Razmatranje prijave Željka Matorčevića u vezi sa programom PMU Contex, d.o.o., Grocka – Radio Puls 88,7 emitovanim u januaru 2021. godine i donošenje odluke;
 15. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom SMS Željoteka emitovanom u programu PMU Radio Novosti d.o.o., Beograd – Radio Novosti 104,7, dana 09.,10. i 11. februra 2021. godine i donošenje odluke;
 16. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programom PMU Klik-Komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 plus i donošenje odluke;
 17. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Dobar loš zao“ emitovanim u programu TV Nova S dana 17.03.2021. godine u periodu od 23:09:10 do 00:26:01 časova i donošenje odluke;
 18. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za februar 2021. godine;
 19. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Tiszapartfest d.o.o., Kanjiža – Info TV Tiszapart, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima;
 20. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Fondacija Panonija, Subotica – Radio Panon, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 21. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka – Paprika TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 22. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Fondacija Panonija, Subotica – Subotički mađarski radio, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 23. Razmatranje zahteva PMU M o.d., Vranje – Radio Fokus Plus 101,7 za pokretanje postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 24. Razmatranje zahteva PMU Omladinski TV kanal Non Stop 2015 d.o.o., Jagodina – TV Non Stop-kabal za pokretanje postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 25. Razmatranje zahteva za davanja saglasnosti na promenu skraćenog identifikacionog znaka PMU Sremski M radio d.o.o., Sremska Mitrovica – Radio Ozon 91,9;
 26. Informacija o dostavljanju Zapisnika sa sednice UO RTV, Zapisnika sa vansedničnog odlučivanja UO RTV i Izveštaja o radu UO RTV za 2020. godinu;
 27. Razmatranje predloga Finansijske službe za raspodelu sredstava rezervi po Finansijskom planu za 2021. godinu i donošenje odluke;
 28. Razmatranje molbe PMU SAT TV communications eksport-import d.o.o., Požarevaa – SAT TV-kabal za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 29. Razmatranje molbe PMU SAT TV communications eksport-import d.o.o., požarevac - SAT TV za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 30. Razmatranje molbe PMU Štampa, radio i film d.o.o., Bor – TV Bor za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 31. Razmatranje molbe PMU Radiodifuzno preduzeće RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;
 32. Razmatranje molbe PMU Televizija Galaksija 32 d.o.o., Čačak – TV Galaksija za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;
 33. Razmatranje molbe PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac – Radio Šabac 103,7 za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;          
 34. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 35. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV 5 d.o.o., Užice – Televizija 5 Užice, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 36. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Aldi d.o.o., Preševo – TV Aldi, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 37. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Caribrod d.o.o., Dimitrovgrad – TV Caribrod, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 38. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjice – TV Golija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 39. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik Komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 40. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje;
 41. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 42. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 43. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o. – Novosadska TV iz Novog Sada, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 44. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Belle Amie d.o.o., Niš – TV Belle Amie, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 45. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Fortus medija d.o.o. Beograd – Dečija TV-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 46. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Surdulička radio televizija d.o.o. Surdulica – SRT-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 47. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;.
 48. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo – TV Mix-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 49. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 50. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Holivud Nais d.o.o., Niš – TV Nais-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 51. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – TV Nova-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 52. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima–kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 53. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Pruga nova d.o.o., Lajkovac – TV Pruga-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 54. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Bukovača Company, Novi Varoš – TV Zlatar-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 55. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV 5 d.o.o., Užice – Televizija 5 plus-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 56. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Medijski Centar Blue d.o.o., Sombor – BB Radio 89,7 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 57. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Avalon d.o.o., Odžaci – BB Radio Plus 89,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 58. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Euro Alfa eksport – import d.o.o., Subotica – Naxi City radio 88,3, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 59. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Bačka d.o.o., Bač – Radio Bačka 99,1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 60. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje – Radio Fokus Plus 101,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 61. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mega d.o.o., Inđija – Radio Mega IN, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 62. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – Radio Melos 107,0, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 63. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU IBM d.o.o., Kraljevo – Radio Naksi M 102,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 64. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jutro production d.o.o., Čačak – Radio Ozon FM, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 65. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – Radio Primus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 66. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Milena Vučetić PR Agencija za bežične telekomunikacije Pundosat, Arilje – Radio Rzavac 96,0, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i i donošenje odluke;
 67. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – Radio Santos 105,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 68. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Kopernikus Radio Televizija Krajina d.o.o. Bor – Radio Sezam 91,3, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 69. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Srbobran d.o.o., Srbobran – Radio Srbobran, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 70. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Beta Press d.o.o., Beograd – Radio Sto Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 71. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Seven d.o.o., Niš – Radio Tdi Seven 88,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 72. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Buba Mara Radio XXX d.o.o., Beograd – Radio X 91,2, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke.
 73. Donošenje odluke u postupku pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – TV Bap shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 74. Donošenje odluke u postupku pre isteka vremena na koje je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 75. Donošenje odluke u postupku pre isteka vremena na koje je izdata TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;

Zapisnik sa 395. vanredne sednice

Back to top