Navigacija

229.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 229. redovne sednice Saveta održane 15.06.2021. godine

  1. Usvajanje Zapisnika sa 228. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 31. maja 2021. godine;
  2. Razgovor sa predstavnicima PMU Prva televizija d.o.o.,  Beograd - Prva u vezi sa Izveštajem Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu;
  3. Razgovor sa predstavnicima PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 u vezi sa Izveštajem Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu;
  4. Razgovor sa predstavnicima PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV u vezi sa Izveštajem Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu;
  5. Razgovor sa predstavnicima PMU  Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink u vezi sa Izveštajem Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu;
  6. Razno;

Zapisnik sa 229. redovne sednice

Back to top