Navigacija

230.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 230. redovne sednice Saveta održane 18.06.2021. godine

  1. Usvajanje Zapisnika sa 229. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 15. juna 2021. godine;
  2. Razgovor sa predstavnicima Javnog medijskog servisa „Radio-televizija Crbije“ u vezi sa izveštajem Javni medijski servis „Radio-televizija Crbije“ – Načini ispunjavanja zakonskih programskih obaveza za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
  3. Razgovor sa predstavnicima Javnog medijskog servisa „Radio-televizija Vojvodine“ u vezi sa izveštajem Javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine – Načini ispunjavanja zakonskih programskih obaveza za period 01.01. – 31.12.2020. godine;

Zapisnik sa 230. redovne sednice

Back to top