Navigacija

399. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 399. vanredne sednice Saveta održane 21.06.2021. godine

 1. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o utvrđivanju viška prihoda nad rashodima Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu i donošenje odluke;
 2. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 3. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU B92 d.o.o., Beograd – TV B92, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 4. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Pirot d.o.o., Pirot – TV Pirot, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o.. Aranđelovac – RTV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za april 2021. godine;
 8. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za maj 2021. godine;
 9. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi osme epizode serije „Kalkanski krugovi“ emitovane u programu Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije, Beograd – RTS i donošenje odluke;
 10. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa objavljivanjem mere izrečene PMU Radio Novosti d.o.o., Beograd - Radio Novosti 104,7;
 11. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa objavljivanjem mere izrečene Klik-Komerc d.o.o. Gornji Milanovac - TV Info 24 plus;
 12. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Jutro production d.o.o., Čačak – Radio Ozon FM 98,3 zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole Radio Barajevo d.o.o. – u prinudnoj likvidaciji - Radio Barajevo 105,9 pre isteka vremena na koje je izdata, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Trailer Channel, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Kitchen TV d.o.o. Beograd – Kitchen TV;
 16. Razmatranje zahteva SMBG d.o.o., Beograd – Skymusic entertainment/SE o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 17. Razmatranje zahteva HAHAHA Danijel Jovanović pr Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike, Temerin za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 18. Razmatranje zahteva o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva PMU Naša vizija d.o.o., Beograd – Naša vizija, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 05-2247/20
 19. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Televizija Fruška gora Beograd - TV Fruška gora, shodno članu 36. Zakona o elektronskim medijima;
 20. Izveštaj sa savetovanja za pravnike i ekonomiste održanog u organizaciji udruženja Centar za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“ u periodu od 28. - 31. maja 2021. godine u Vrnjačkoj Banji u sa temom „Novine u radu i otklanjanje poteškoća u primeni propisa“.

Zapisnik sa 399. vanredne sednice

Back to top