Navigacija

231. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 231. redovne sednice Saveta održane 13.07.2021. godine

  1. Usvajanje Zapisnika sa 230. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 31. maja 2021. godine, 399. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 21. juna 2021. godine, 400. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 08. jula 2021. godine
  2. Razgovor sa predstavnicima PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink u vezi sa Izveštajem Komercijalni pružaoci medijskih usluga - Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2020. godinu;
  3. Donošenje odluke o izdavanju dozvole na osnovu Javnog konkursa za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje cele Republike Srbije;
  4. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje grada Sombora (frekvencija 97,5 MHz);
  5. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Srbije"(RTS) od 20.11.2020. godine i donošenje odluke;
  6. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Vojvodine"(RTV) od 20.11.2020. godine i donošenje odluke;
  7. Razno;

Zapisnik sa 231. redovne sednice

Back to top