Navigacija

402. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 402. vanredne sednice Saveta održane 27.08.2021. godine

 1. Razmatranje prijave Adria Media Group d.o.o., Beograd i Aleksandra Rodića podnete protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke, a u skladu sa pravnim shvatanjem i primedbama Upravnog suda iznetim u presudi 26 U 18908/17;
 2. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu PMU Televiziji Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 3. Razmatranje zahteva PMU Duga-Sky Radio Televizija Duga d.o.o., Beograd – TV Viminacium za odobrenje pružanja medijske usluge sa alotmenta Cer - Maljen i donošenje odluke;
 4. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Hype Production d.o.o., Beograd – Hype;
 5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Euronews d.o.o., Beograd – Euronews;
 6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Aleksandar Nikolić PR proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Radio Televizija 017, Vranje – Televizija 017;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Mag plus d.o.o., Obrenovac – TV Saga;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Sport 1x2;
 9. Razmatranje prijave PMU RTV Aldi d.o.o., Preševo – TV Aldi, za promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva PMU Ivana Đorđević Metodiev pr agencija za kinematografsku i televizijsku produkciju NIBOI, Vranje – Ultra puls TV o prenosu dozvole izdate na osnovu zahteva, shodno članu 78. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena sport 6, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 12. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena sport 7, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena sport 8, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge On line TV prodaja d.o.o., Beograd – B1, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Happy TV d.o.o., Beograd – Moja Happy zemlja, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Happy TV d.o.o., Beograd – Moje Happy društvo, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 17. Informacija o dostavljanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu koje je usvojio Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije;
 18. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa postupanjem PMU Context d.o.o. Grocka – Radio Puls po odluci Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;
 19. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa postupanjem PMU Klik-Komerc d.o.o. Gornji Milanovac – TV Info 24 plus po odluci Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;
 20. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za mesec jul 2021. godine i donošenje odluke;
 21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje – Radio Fokus Plus 101,7 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jutro production d.o.o., Čačak – Radio Ozon FM 98,3 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Panda radio d.o.o., Kanjiža – Radio Panda 103,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje – TV Vranje, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;

Zapisnik sa 402. vanredne sednice

Back to top