Navigacija

2. sednica po hitnom postupku u 2021. godini

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 2. sednice Saveta po hitnom postuku održane 15.10.2021. godine

  1. Donošenje odluke o predlaganju šest članova Regulatornog tela za elektronske medije za članove Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje;
  2. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Hype Production d.o.o., Beograd - Hype i donošenje odluke.

Zapisnik sa 2. sednice po hitnom postupku

Back to top