Navigacija

232.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 232. redovne sednice Saveta održane 22.10.2021. godine

 1. Usvajanje Zapisnika sa 231. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 13. jula 2021. godine; Zapisnika sa 401. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 29. jula 2021. godine; Zapisnika sa 402. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 28. avgusta 2021. godine; Zapisnika sa 403. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 03. septembra 2021. godine, Zapisnika sa 404. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 09. septembra 2021. godine i Zapisnika sa 405. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 01. oktobra 2021. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Kruna d.o.o, Ježevica – Radio Guča 87,7 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Kruna 89,6 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge pružaoca medijske usluge;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje građana Lastavica, Kruševac – Sportska TV, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Josip Švec pr reklamna agencija Bapnet, Bačka Palanka – Bapnet, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Trailer Channel, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Razmatranje molbe PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, za odlaganje roka plaćanja duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 11. Razmatranje molbe PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo - KA TV za odlaganje roka plaćanja duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 12. Razmatranje molbe PMU Nova.rs Television d.o.o., Beograd-u stečaju – Nova.rs-kabal za odlaganje roka plaćanja duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 13. Razmatranje molbe PMU Štampa, radio i film d.o.o., Bor – TV Bor za odlaganje roka plaćanja duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 14. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Apatin d.o.o., Apatin – TV Apatin-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU GMC trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 17. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica – TV Golija-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 18. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd – Istok 1-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 19. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU  Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 21. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – TV NTV-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 22. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 23. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 24. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zvezda TV d.o.o., Beograd – Zvezda TV-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 25. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – Televizija Telemark-kabal, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 26. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac – Gem Naxi radio 92,0, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 27. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Čačak d.o.o., Čačak – Radio Čačak 103,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 28. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Medveđa d.o.o., Medveđa – Radio Medveđa 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 29. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU IBM d.o.o., Kraljevo – Radio Naxi M 102, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 30. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – Radio Nova 90,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 31. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – Radio Primus 87,6, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 32. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Informativni centar d.o.o., Priboj - TV Priboj, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 33. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Braničevo Medija Centar d.o.o., Petrovac – RTV Braničevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 34. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 35. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 36. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – Televizija Telemark, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 37. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – TV Bap, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 38. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Belle Amie d.o.o., Niš – TV Belle Amie, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 39. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Caribrod d.o.o., Dimitrovgrad – TV Caribrod, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 40. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 41. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 42. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica – TV Golija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 43. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 44. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Leskovac a.d., Leskovac - TV Leskovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 45. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 46. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – TV Nova, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 47. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Pi Canal d.o.o., Pirot – TV PI Kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 48. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 49. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 50. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Softić d.o.o. iz Tutina – Radio RS, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 51. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Fajterco d.o.o., Beograd- Fajter (F1), shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 52. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd – Istok 1, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 53. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 3) Zakona o elektronskim medijima) i donošenje odluke;
 54. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Atom-zona d.o.o. Beograd-Zemun– Radio Zona 96,0, shodno odredbi iz člana 89. tačka 11) Zakona o elektronskim medijima) i donošenje odluke;
 55. Razmatranje zahteva PMU Moto Boem Trans d.o.o., Negotin - TV Trans za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 56. Razmatranje zahteva PMU Red Media Group d.o.o., Beograd - Red radio 93,7 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke
 57. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Banker d.o.o., Niš – Naxi Banker radio 98,3 i donošenje odluke;
 58. Razmatranje prijave Jelisavke Milošević podnete protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva zbog emisije „Dosije“ emitovane dana 29.09.2021. godine i donošenje odluke;
 59. Razmatranje prigovora Palma LTD d.o.o., Beograd – TV Palma izjavljenog na rešenje Saveta Regulatora br. 513/06 od 01.07.2006. godine i donošenje odluke u ponovljenom postupku (po presudi Upravnog suda);
 60. Razmatranje prigovora Palma LTD d.o.o., Beograd – TV Palma izjavljenog na rešenje Saveta Regulatora br. 607-1/07 od 21. juna 2007. godine i donošenje odluke u ponovljenom postupku (presuda Upravnog suda 26 U 15863/16);
 61. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge br. K196-1 od 17.12.2014. godine izdate TV Info Puls d.o.o., Vranje – Puls, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 62. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju varijabilnog dela zarada zaposlenima na rukovodećim radnim mestima do ukupno odobrenog povećanja posle dobijanja saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2022. godinu od strane Narodne skupštine Republike Srbije;
 63. Razmatranje Izveštaja Radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Regulatornom telu za elektronske medije o usvajanju Strategije upravljanja rizicima i donošenje odluke;
 64. Predlog za raspodelu sredstava rezervi po finansijskom planu za 2021. godinu
 65. Predlog donošenja odluke o izmeni plana nabavki za 2021. godinu na koje se zakon ne primenjuje; 
 66. Razmatranje izveštaja Pravne službe o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, društvenih i drugih posebnih usluga u Regulatornom telu za elektronske medije broj 05-2344/20/21-1 od 11.01.2021. godine i donošenje odluke;
 67. Razmatranje zahteva PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Super Star TV za davanje saglasnosti za promenu identifikacionog znaka, shodno članu 49. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 68. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 1, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 69. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 2, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 70. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 3, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 71. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge PMU On line TV prodaja d.o.o., Beograd- B1;
 72. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge PMU  Televizija sporta i zdravlja Sos Kanal Plus d.o.o., Beograd – TV Sos Kanal Plus, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 73. Razno.

Zapisnik sa 232. redovne sednice

Back to top