Navigacija

405. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 405. vanredne sednice Saveta održane 01.10.2021. godine

 1. Razmatranje zahteva PMU Original film d.o.o., Beograd – C&C Muzzik za promenu skraćenog identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 2. Razmatranje zahteva PMU Đakovačka i Sremska biskupija, Vikarijat Sremski, Petrovaradin – Radio Marija Vrdnik 88,4 o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 3. Razmatranje zahteva PMU Bravo Plus d.o.o., Kragujevac – Narodni FM 88,3 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva PMU Radio Karolina d.o.o., Beograd – Radio Karolina 106,3 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/466-386/21-3 od 27.08.2021. godine, kojim je PMU Arena News Channels d.o.o., Beograd - Euronews utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i donošenje odluke;
 6. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa specijalnom emisijom povodom ustoličenja mitropolita Joanikija i sa tim u vezi skupova u Podgorici i na Cetinju, 04.09.2021. godine od 18:00 do 20:45 časova emitovanom u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink i donošenje odluke;
 7. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom Jutarnji program emitovanom u programu PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva i donošenje odluke;
 8. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Novo jutro“ emitovanom dana 12.09.2021. godine u periodu od 09:00:00 do 10:00:00 časova u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink i donošenje odluke;
 9. Razmatranje prijave Sanje Đukić i Srboljuba Đukića iz Vrnjačke Banje podnete protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Posle ručka“ od 18.08.2021. godine, od 15 do 17:30 časova i donošenje odluke;
 10. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za mesec avgust 2021. godine i donošenje odluke;
 11. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Radio Srem d.o.o., Ruma – Radio Srem 102,7 i drugih podataka u dozvoli nastalih usled prodaje pravnog lica u stečajnom postupku;
 12. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Insajder produkcija d.o.o., Beograd – Insajder TV kanal, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;

Zapisnik sa 405. vanredne sednice

Back to top