Navigacija

406. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 406. vanredne sednice Saveta održane 01.11.2021. godine

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2022. godinu;
 3. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o izmeni Plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021. godinu i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva PMU Master Craft d.o.o., Kula – Radio Klik FM 91,7 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizulene aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka - Paprika TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 3) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU Info centar d.o.o., Tutin – Sandžačka TV Mreža, za promenu skraćenog identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 7. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš – TV K::CN Jug, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje zahteva PMU RTV Holivud Nais d.o.o., Niš – TV Nais za proveru podataka navedenih u Privremenom rešenju Saveta Regulatornog tela za elektronske medije KN/8-1529/17/21-2 od 27.04.2021. godine i donošenje odluke;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU RTV Holivud Nais d.o.o., Niš - TV Nais;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka - RTV Bap;
 11. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera povodom prikazivanja oglasne poruke kompanije Rio Tinto i donošenje odluke;
 12. Razmatranje Izveštaja Pravne službe povodom prijave kojom se ukazuje na ugrožavanje opšteg interesa, a u vezi sa kršenjem člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima od strane PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 13. Razmatranje Izveštaja Pravne službe povodom prijave kojom se ukazuje na ugrožavanje opšteg interesa, a u vezi sa kršenjem člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima od strane JMU Radio-televizije Srbije i donošenje odluke;
 14. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV PMU sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za septembar 2021. godine i donošenje odluke.

Zapisnik sa 406. vanredne sednice

Back to top