Navigacija

409. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 409. vanredne sednice Saveta održane 14.01.2022. godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka utvrđivanja obaveznog prenosa televizijskog programa Radio televizije Vojvodine - RTV 2 putem operatora multipleksa JP Emisiona tehnika i veze, na emisionoj lokaciji Deli Jovan, shodno članu 101. Zakona o elektronskim komunikacijama;
 2. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Informativni centar d.o.o.. Bačka Topola - Radio Regije 107,9 i donošenje odluke;
 3. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Informativni centar d.o.o.. Bačka Topola - Radio Regije 107,9 i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva Udruženja građana Sportko, Kruševac - Internet portal Sportko godine za upis u  Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Razmatranje i donošenje odluke o ukidanju rešenja o naknadi za pružanje medijske usluge PMU Ivana Đorđević Metodiev pr agencija za kinematografsku i televizijsku produkciju NIBOI, Vranje - Ultra puls TV, u skladu sa članom 37. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Razmatranje predloga o potpisivanju Aneksa II Kolektivnog ugovora između Regulatornog tela za elektronske medije kao poslodavca i reprezentativnog Sindikata ,,Nezavisnost“ - Regulatorno telo za elektronske medije i donošenje odluke;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Moje Happy društvo;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Moja Happy zemlja;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Moja Happy muzika;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Happy TV d.o.o., Beograd -  Moj Happy život;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU SMBG d.o.o., Beograd - Skymusic entertainment/SE;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana nabavki za 2022. godinu.

Zapisnik sa 409. vanredne sednice

 

Back to top