Navigacija

415. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 415. vanredne sednice Saveta održane 24.02.2022. godine

  1. Razmatranje i donošenje odluke o direktnom otpisu potraživanja za PMU koji su brisani iz registra APR-a i kojima je prestala da važi dozvola za pružanje medijske usluge sa stanjem na dan 31.12.2021;
  2. Razmatranje prijave PMU Kolorton Print d.o.o., Beograd – Radio Cherry za promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
  3. Razmatranje zahteva PMU Zona plus d.o.o., Niš – Zona plus za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  4. Razmatranje zahteva PMU Radio Lux d.o.o., Smederevo – Lux Naxi Radio 102,0 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  5. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – Radio Primus 87,6, zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  6. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata Udruženje razvojni centar Rom, Obrenovac – Radio Rom 102,4 zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  7. Razmatranje zahteva Compass Development International d.o.o., Beograd- Compass Arena Radio za upis u Registra medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
  8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Informativni centar d.o.o., Priboja - TV Priboj shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  9. Donošenje odluke o određivanju koordinatora i radne grupe za Izradu plana integriteta Regulatornog tela za elektronske medije III ciklus za 2021-2024. godine.

Zapisnik sa 415. vanredne sednice

Back to top