Navigacija

419. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 419. vanredne sednice Saveta održane 08.03.2022. godine

  1. Razmatranje Izveštaja o nadzoru PMU tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 27.02.2022. godine (drugi presek) i donošenje odluke;
  2. Usvajanje Saopštenja povodom Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 27.02.2022. godine (drugi presek);
  3. Razmatranje promene vlasničke strukture PMU Snoma d.o.o., Subotica – TV Iks bez prethodne saglasnosti Regulatora i donošenje odluke;
  4. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Grand Production“d.o.o., Beograd - Grand narodna televizija;
  5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Korpus media group d.o.o., Beograd - Front televizija;
  6. Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec januar 2022. godine i donošenje odluke.

Zapisnik 419. vanredne sednice

Back to top