Navigacija

238.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 238. redovne sednice Saveta održane 07.10.2022. godine:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:
         - 237. redovne sednice održane 27.06.2022. godine;
         - 431. vanredne sednice održane 07.07.2022. godine;
         - 432. vanredne sednice održane 25.07.2022. godine;
         - 433. vanredne sednice održane 29.07.2022. godine;
         - 434. vanredne sednice održane 08.08.2022. godine;
         - 435. vanredne sednice održane 07.09.2022. godine;
         - 436. vanredne sednice održane 09.09.2022. godine;
         - 437. vanredne sednice održane 15.09.2022. godine;
         - 438. vanredne sednice održane 22.09.2022. godine;
         - 2. hitne sednice u 2022. godini od 03.09.2022. godine;
         - 439. vanredne sednice održane 26.09.2022. godine;
2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik-Komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 plus-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Jeka Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – W.W.Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Moba-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – R&R Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je PMU Radio Televizija Jasenica d.o.o., Smederevska Palanka –TV Jasenica, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo – TV Mix-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio 96 plus d.o.o., Beograd - Radio 96 97,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Press-company d.o.o., Doljevac – Radio Koprijan 94,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU GSM International d.o.o., Beograd – Turizam + TV- kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Valjevo d.o.o., Beograd - Radio Valjevo 95,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Majdanpek d.o.o., Zaječar – T1-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Pi Canal d.o.o., Pirot – TV PI Kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje – Televizija Fokus-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Refref d.o.o., Novi Pazar - Radio Refref 105,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Medveđa d.o.o., Medveđa – Radio Medveđa 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
26. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
27. Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, a na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
28. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Jasmina Vagić pr Paradise Films, Smederevska Palanka - Paprika TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 39 Zakona o elektronskim medijima;
29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata prema PMU Vinogradina d.o.o., Valjevo – Radio Kula 102,8, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
30. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Ritam d.o.o., Vranjska Banja – TV Ritam pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
31. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Ritam d.o.o., Vranjska Banja – Radio Ritam pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
32. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Beogradska nadbiskupija, Beograd – Radio Marija Niš 102,7, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
33. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge pružaoca medijske usluge;
34. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica– Radio Kruna 89,6 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge;
35. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Milena Vučetić pr Pundosat, Arilje – Radio Rzavac 96,0, pre vremena na koje je izdata, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
36. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac – TV Kanal 9-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
37. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU On line TV prodaja d.o.o., Beograd – V1-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
38. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Alpe System d.o.o., Beograd – Radio Fleš 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
39. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Tesla Production d.o.o., Beograd – RTV Tesla-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
40. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija K23 d.o.o., Subotica – TV K23-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
41. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
42. Davanje mišljenja na Upitnik za Plan za praćenje i primenu Preporuka Ujedinjenih nacija;
43. Razmatranje predloga Službe za nadzor i analizu programa emitera o nadzoru programa pružalaca medijskih usluga na Regionu Grada Beograda od 01. oktobra 2022. godine i donošenje odluke;
44. Razmatranje prigovora na Listu kandidata za članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - Televizija Vojvodine" i donošenje odluke;
45. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – televizija Srbije“  i donošenje odluke;
46. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“ i donošenje odluke;
47. Razmatranje zahteva Megaton Production d.o.o., Beograd – Mega TV o prestanku važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
48. Razmatranje predloga o zaključenju Aneksa IV Kolektivnog ugovora kod poslodavca Regulatornog tela za elektronske medije sa reprezentativnim Sindikatom „Nezavisnost“ – Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;
49. Razmatranje predloga Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Republičke radiodifuzne agencije i donošenje odluke;
50. Razno.

Zapisnik sa 238. redovne sednice

Back to top