Navigacija

450. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red 450. vanredne sednice održane 02.03.2023. godine

 1. Razmatranje molbe PMU Štampa, radio i film d.o.o., Bor – TV Bor za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;    
 2. Razmatranje molbe PMU GMC trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za i donošenje odluke;
 3. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo – KA TV-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 4. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Euro Alfa eksport-import d.o.o., Subotica – Naxi City Radio 88,3, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio 96 plus d.o.o., Beograd – Radio 96, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Bus d.o.o., Kovin – Radio Bus 89,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 7. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Surdulička RTV d.o.o., Surdulica – Radio Gold, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Press company d.o.o., Doljevac – Radio Koprijan 94,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mega d.o.o., Inđija – Radio Mega In, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Sokobanja a.d., Niš – Radio Sokobanja, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – Radio Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 12. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Valjevo d.o.o., Beograd – Radio Valjevo 95,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 
 13. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – RTV Novi Pazar-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo – Slobodna televizija-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Sremska televizija d.o.o., Šid – Sremska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 
 17. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Majdanpek d.o.o., Zaječar – T1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 18. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV 5 d.o.o., Užice – Televizija 5 Užice, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 19. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak –TMS Televizija Telemark-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 21. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o.. Bačka Palanka – TV Bap, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 22. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Belle Amie d.o.o., Niš – TV Belle Amie, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 23. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 24. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Galaksija 32 d.o.o., Čačak – TV Galaksija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 25. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica – TV Golija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija K23 d.o.o., Subotica –TV K23-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 27. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Kanal 9 d.o.o., Novi Sad – TV K9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 28. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Kuršum d.o.o., Kuršumlija – TV Kuršumlija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 29. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Leskovac d.o.o., Leskovac – TV Leskovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 30. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Leskovac d.o.o., Leskovac – TV Leskovac-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 31. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 32. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 33. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 34. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mostnet RTV d.o.o., Prokuplje – Mostnet TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 35. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – RTV Novi Pazar, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 36. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – TV NTV-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 37. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima.
 38. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 39. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac – TV Sunce, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 40. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 41. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – TV Šumadija-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 42. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Moto boem trans d.o.o., Negotin – TV Trans, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 43. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija V5 d.o.o., Valjevo – V5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 44. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija V5 d.o.o., Valjevo – V5-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke.

Zapisnik sa 450. vanredne sednice

Back to top