Navigacija

243.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red 243. redovne sednice održane 20.11.2023. godine

 1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:
 2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio 96 plus d.o.o., Beograd – Radio 96 97,8 zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje Romski centar za demokratiju, Valjevo – Radio Valjevo dva 103,5, shodno članu 99. Zakona o elektronskim medijima; 
 4. Donošenje odluke u postupku prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje građana NS Plus, Novi Sad sa sedištem u Beogradu, Makenzijeva 79 – Radio NS plus 105,2 zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7;
 6. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Kruna 89,6; 
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU McBOXS d.o.o., Novi Sad – Music Box TV Ruka Hore, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Ljubovija d.o.o. – u stečaju, Ljubovija - Radio Ljubovija 100,4 u stečaju, shodno članu 99. Zakona o elektronskim medijima; 
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Aleksandar Nikolić pr proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Radio televizija 017, Vranje – Televizija 017, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje Novi Kneževac i okolina, Novi Kneževac – NK Info, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremana na koje je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o. Beograd – TV Mix, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Televizija Kuršum d.o.o. Kuršumlija – TV Kuršumlija, shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Televizija Kuršum d.o.o. Kuršumlija – Radio Kuršumlija 102,6, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU NO Limit Media d.o.o., Beograd – LH TV shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje Obrazovna Televizija, Beograd – Edu TV shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi sa emisijom „Aktuelnosti“ emitovanom dana 14.03.2023. godine u programu;
 18. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV zbog emisije „Dobro jutro Srbijo“ emitovane dana 18.01.2023. godine;
 19. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink u vezi sa emisijom Novo vikend jutro emitovane dana 19.06.2022. godine;
 20. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – RTV Pink zbog emisije „Kuća od srca“ od 08. 12. 2022. godine; 
 21. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – RTV Pink u vezi sa emisijom „Zadruga - narod pita“, emitovane dana 17.06.2023 od 02:00 do 03:00 časova;
 22. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – RTV Pink zbog emisije Novo vikend jutro, emitovane 29.10.2022. godine;
 23. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU B92 a.d., Beograd – TV B92 zbog emisije emitovane dana 14.03.2023. godine;
 24. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Studio B d.o.o., Zemun – TV Studio B zbog emisije prikazane 21. oktobra 2022. godine, sa početkom u 18:37 časova;
 25. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Ćirilica“ emitovane dana 08.05.2023. u vremenu od 21:11 do 23:04 časova u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 26. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Posle ručka“, emitovane dana 12.04.2023. godine, od 14:50 do 17:10 časova u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 27. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Bez pardona“, emitovane dana 07.05.2023, u periodu od 18:00 do 19:00 časova u programu PMU Linea Electronics d.o.o., Novi Sad – KTV Televizija i donošenje odluke; 
 28. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Dokumentarni program“, emitovanom dana 08.09. 2022, u periodu od 20:00 do 21:00 časova u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – RTV Pink i donošenje odluke;
 29. Razmatranje prijave organizacije Eutopija, Beograd podnete protiv Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije, Beograd – RTS 1 zbog povrede interesa te organizacije i donošenje odluke; 
 30. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Bez kompromisa“, 12.05.2023, od 20:00 do 21:00 emitovanom u programu PMU Studio B d.o.o., Zemun – TV Studio B i donošenje odluke; 
 31. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom prikazanom dana 21.10.2022. godine u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – Vesti i donošenje odluke;
 32. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programskim sadržajem PMU MM Promenada 2010 d.o.o., Batočina - Radio Batočina 100,6 i donošenje odluke; 
 33. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio-televizija Šabac d.o.o., Šabac – Radio Šabac 103,7 pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 34. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole za pružanje medijske usluge PMU Radio-televizija Šabac d.o.o. Šabac - TV Šabac, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
 35. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Udruženje Stazama predaka, Topola – TV Vožd, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 
 36. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza od strane Javnog medijskog servisa Radio televizije Srbije za period od 01. januara – 31. decembra 2022. godine i donošenje odluke;
 37. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza od strane Javnog medijskog servisa Radio televizije Vojvodine za period od 01. januara – 31. decembra 2022. godine i donošenje odluke;
 38. Razmatranje prijava podnetih na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za regionalna područja i donošenje odluke;
 39. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za regionalna područja čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;
 40. Razmatranje prijava podnetih na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za regionalna područja i donošenje odluke; 
 41. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za regionalna područja;
 42. Razmatranje i utvrđivanje Liste kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – Televizija Srbije“; 1338/2023; 
 43. Razmatranje i utvrđivanje Liste kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodina“.

Zapisnik sa 243. redovne sednice

Back to top