Navigacija

Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju Dana žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije da svoj program usklade sa članom 6 stav 1 i članom 10 Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odlukom Vlade Srbije koja je, zbog smrti patrijarha Pavla proglasila trodnevnu žalost za 16., 17. i 18. novembar 2009. godine.

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

  1. emituju odluku o proglašenju žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

 

 

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike.

 

 

U Beogradu,

dana 16. novembra 2009. godine                                  

Republička radiodifuzna agencija

Izvršni direktor

Rajka Galin Ćertić

Back to top