Navigacija

Opšte obavezujuće uputstva o ponašanju emitera u predizbornoj kampanji

Na konferenciji za štampu u RRA su Goran Karadžić (zamenik predsednika Saveta) i Goran Peković (član Saveta RRA) predstavili sadržaj Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera u predizbornoj kampanji (objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srbije 18/2012", dana 09. marta 2012. godine). Novinari su upoznati i sa načinom rada računarskog programa koji je namenjen za praćenje svih predizbornih sadržaja u elektronskim medijima.

Back to top