Navigacija

Saopštenje povodom sastanka sa Agencijom za borbu protiv korupcije

Na sastanku predstavnika Saveta Republičke radiodifuzne agencije i Agencije za borbu protiv korupcije uručen je kompletan izveštaj RRA o nadzoru nad radom emitera u toku predizborne kampanje.

Delegacija Agencije za borbu protiv korupcije istakla je da će im analize RRA o političkom marketingu, zastupljenosti predsedničkih kandidata i izbornih lista dobro doći kao uporedni podatak u daljim postupanjima prema političkim partijama.

Ovo je jedan u nizu sastanaka koje RRA organizuje sa drugim državnim institucijama i agencijama, kako bi u svim segmentima svoga rada postigao što bolje efekte.

U Beogradu,

7. juna 2012. godine

 

Savet RRA

Back to top