Navigacija

Saopštenje povodom povećanja autorske naknade emiterima u Srbiji

Emiteri u svojim dopisima traže angažovanje RRA, tako što će uticati na organizacije (SOKOJ, OFPS i druge) da preispitaju i smanje iznose autorskih naknada u skladu sa realnom situacijom u zemlji. 
Do sada je Savet RRA, s obzirom na tešku situaciju u medijima, više puta pokušavao da posreduje u komunikaciji emitera sa organizacijama za zaštitu autorskih prava, kako bi pomogao u prevazilaženju problema.
7. septembra 2012. godine

Savet RRA

Back to top