Navigacija

Saopštenje Saveta o inicijativi za potpisivanje protokola o saradnji

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da se pristupi izradi i potpisivanju Protokola o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije i Komisijom za hartije od vrednosti u cilju efikasnije kontrole podataka koji se odnose na moguće slučajeve nedozvoljene medijske koncentracije.

Savet očekuje da će formalizovanjem saradnje sa ove dve komisije doći do efikasnije razmene znanja, iskustava, tehničkih i kadrovskih kapaciteta.

Ovu inicijativu Savet je pokrenuo zbog zakonskih ograničenja u postupanju Saveta kada je reč o neophodnosti provere indicija koje ukazuju na moguću nedozvoljenu medijsku koncentraciju.

U Beogradu,

5. septembra 2012. godine

Savet RRA

Back to top