Navigacija

Lista kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

Lista kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije.

Na osnovu člana 53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije (Sl. glasnik RS"br. 102/02) Savet RRA objavljuje

LISTU KANDIDATA

Za jednog člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

  1. mr Radomir A. Krišanović, magistar političkih nauka
  2. Zoran Đenović, diplomirani teolog
  3. dr Nebojša Kuzmanović, doktor književnih nauka


Prigovori n alistu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi.

Adresa Agencije je:

Republička radiodifuzna agencija

Trg Nikole Pašića br.5

11000 Beograd

Telefon za informacije 011/20-28-700

 

Back to top