Navigacija

Obaveštenje za emitere u Inicijalnoj mreži

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavestilo je Republičku radiodifuznu agenciju da su se sve nadležne institucije složile sa predlogom liste programa emitera koji mogu biti dostupni u Inicijalnoj mreži za testiranje emitovanja digitalnog TV signala, a koju je utvrdio Savet RRA na sednici održanoj dana 11. juna 2014. godine.

U skladu sa navednim, pozivamo emitere koji imaju dozvolu za emitovanje televizijskog programa na području regiona, a koji se nalaze na Listi u prilogu, da se jave Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze“, kako bi se izvršile sve neophodne tehničke i komercijalne pripreme, za ulazak emitera u Inicijalnu mrežu.

Adresa Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ je ul. Jovana Ristića br.1, 11030 Beograd. Telefon i adresa za elektronsku poštu su: 011/369-32-51 i office@etv.rs
 

LISTA EMITERA ZA ULAZAK U INICIJALNU MREŽU


MUX AVALA
TV Metropolis
Privredno društvo za telekomunikacije TV Metropolis d.o.o.,Terazije br. 27, Beograd
Sat TV
Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, usluge i kooperacije Sat TV communications export-import d.o.o., Bože Dimitrijevića br. 130a, Požarevac

MUX TUPIŽNICA
TV Pirot
Privredno društvo TV Pirot d.o.o.Branka Radičevića bb, Pirot

MUX BESNA KOBILA
TV Vranje
Javno preduzeće Radio televizija Vranje, Partizanska br.17a, Vranje

MUX KOPAONIK
Regionalna TV
Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar, Stane Bačanin br. 29, Novi Pazar
TV Raška
Javno preduzeće radio stanica Radio Raška, Dušanova br. 6, Raška
TV Enigma
RTV Enigma d.o.o., Valterova br. 133, Prijepolje

MUX RUDNIK CRNI VRH- JAGODINA
TV Palma plus
Autotransportno preduzeće Palma eksoprt-import d.o.o., Železnička bb, Jagodina
TV Kanal 9
D.o.o. Televizija kanal 9, Miloja Pavlovića br. 8, Kragujevac
TV Kragujevac
Javno preduzeće Radio televizija Kragujevac, Branka Radičevića br. 9, Kragujevac

MUX JASTREBAC
TV Kruševac
Javno preduzeće radio televizija Kruševac, Trg Kosovskih junaka 6, Kruševac
TV Kraljevo
Privredno društvo Radio televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o. Konarevo bb, Kraljevo

MUX MALJEN CER
TV Vujić
Vujić televizija d.o.o., Užička 25, Valjevo
TV Šabac
Javno preduzeće Radio televizija Šabac, Kneza Lazara 1, Šabac

MUX VRŠAC
TV Banat
TV Banat d.o.o. za proizvonju i emitovanje radio i TV programa, Omladinski trg 17, Vršac

MUX SUBOTICA
TV Panonija
RTV Panonija d.o.o. za emitovanje radio i TV programa, Hajduk Veljkova br. 11, Novi Sad
TV Most
TV Most d.o.o. za informativnu izdavačku delatnost, Arse Teodorovića br. 5, Novi Sad

MUX CRVENI ČOT
TV Sremska
Sremska televizija, Zlatka Šnajdera br. 2, Šid
TV Santos
Santos commerce d.o.o. za radio televizijske aktivnosti, uvoz-izvoz i usluge marketinga, Koče Kolarova br. 29, Zrenjanin

MUX OVČAR, TORNIK
TV Lav plus
Preduzeće Konzum Lav d.o.o,Ljube Stojanovića br. 3, Užice
TMS Televizija Telemark,
Televizija Telemark d.o.o. Sinđelićeva bb, Čačak
TV Kraljevo
Privredno društvo Radio televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o.Konarevo bb, Kraljevo

MUX GUČEVO
TV Podrinje
Akcionarsko društvo Radio TV Podrinje, Kneza Miloša br. 3, poslovni centar Stobeks, Loznica

MUX DELI JOVAN
BEST TV
Akcionarsko društvo Timočka televizija i radio, Ljube Nešića br. 38, Zaječar
Televizija Istok
D.o.o. Istok Company, Jasikovačka petlja bb, Salaš
TV Bor
Javno preduzeće "Štampa, radio i film", Moše Pijade br. 19, Bor

U Beogradu, 03. jula 2014. godine

Back to top