Navigacija

Donete odluke o pravu na pristup multipleksima za sve zone raspodele (alotmente)

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluke o pravu na pristup prvom i drugom multippleksu u mreži za multipleksiranje i distribuciju digitalnog televizijskog signala, koju je uspostavilo Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“. Pravo na pristup multipleksima imaju pružaoci medijskih usluga koji imaju dozvole za emitovanje programa na području Republike Srbije

Javni servisi pravo na pristup prvom multipleksu imaju na osnovu zakona.

Back to top