Navigacija

Obaveštenje radijskim i televizijskim pružaocima medijskih usluga povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 5. avgusta 2015. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 5. avgust 2015. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga u vreme proglašenja Dana žalosti.

Regulator će povodom Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10).

Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da pružaoci medijskih usluga usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju Dana žalosti i da:

  1. Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih sadržaja sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja Dana žalosti, Regulator preporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta.
 

Predsednik Saveta
Goran Karadžić

Back to top