Navigacija

Akcija „Pravi program za pravi uzrast“

Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa UNICEF-om i UNS-om je pokrenulo akciju "Pravi program za pravi uzrast" u cilju zaštite maloletnika od neprikladnog progamaskog sadržaja.

Za potrebe akcije snimljen je promotivni TV spot na srpskom i jezicima nacionalnih manjina (albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom i slovačkom).

Spot možete preuzeti na sledećim linkovima:

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast SRPSKI

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast ALBANSKI

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast MAĐARSKI

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast ROMSKI

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast RUMUNSKI

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast SLOVAČKI

Back to top