Navigacija

Naknade niže za više od četvrtine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na jučerašnjoj sednici usvojio je predlog da pružaocima medijskih usluga radija i televizije smanji naknadu u narednoj godini, linearno, za 27 procenata.

Ukoliko Vlada Republike Srbije prihvati ovaj predlog uradiće se nova rešenja za sve pružaoce medijskih usluga u najkraćem , zakonski, mogućem roku.

Ovakav predlog u skladu je sa članom 36. stav 1 Zakona o elektronskim medijima kojim se visina naknade utvrđuje u skladu sa stvarnim troškovima regulacije po načelu proporcionalnosti.

Ukupni prihodi Regulatora u 2016. godini će biti smanjeni za oko 100 miliona što znači da u buduće neće biti suficita, koji se uplaćivao u budžet Republike Srbije. Od 2007. godine Regulator je na račun države prebacio skoro milijardu dinara.

Back to top