Navigacija

Opšte obavezujuće uputstvo radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom je na snazi

Savet Regulatornog tela za elektronske medije podseća pružaoce medijskih usluga da je Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje („Službeni glasnik RS“ br. 10/14) na snazi i da je neophodno da u skladu sa njegovim odredbama obezbede gledaocima sa oštećenim sluhom da se tokom predizborne kampanje informišu o njenom toku.

Back to top