Navigacija

Zamena na čelu REM-a

Odluku da Goran Petrović rukovodi radom Saveta, predstavlja i zastupa regulatora doneo je Savet 10. februara 2016.godine, smatrajući da izbor novog predsednika Saveta treba da ima pun legitimitet koji će biti obezbeđen izborom novih članova Saveta, s obzirom na to da je 16.12.2015. godine istekao mandat Goranu Pekoviću, a 17.02.2016. godine predsedniku Saveta Goranu Karadžiću i mitropolitu Porfiriju Periću, kao i da Gordani Suši mandat ističe krajem marta 2016. godine.

Back to top