Navigacija

Sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija

Regulatorno telo za elektronske medije najavilo je da će objaviti izveštaj o zastupljenosti registrovanih političkih strankama i koalicija na predstojećim izborima u programima pružalaca medijskih usluga, nakon završenih izbora, kako ne bi uticao na tok predizborne kampanje.
To je rečeno na sastancima sa predstavnicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Ograničene misije OEBS/ODIHR, koji su se saglasili sa takvom praksom Regulatora i najavili da će svoje izveštaje takođe objaviti po okončanju izbornog procesa.
Ujedno je Regulator naglasio da će reagovati na svako kršenje Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i u skladu sa tim im izricati predviđene mere, o čemu će javnost biti obaveštena.

Back to top