Navigacija

Od danas u primeni Zakon o oglašavanju

Savet obaveštava sve pružaoce medijskih usluga da se od danas primenjuje Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, br 6/16).
Novi zakonski tekst uvodi novine u sferi oglašavanja, između ostalog i zabrana reklamiranja elektronskih cigareta.

Važeći Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 69/15) već sadrži pojedina zakonska rešenja, a Savet će ovaj i ostale podzakonske akte usaglasiti sa tekstom zakona.

Back to top